Välkommen till min Skrivarblogg

En blogg om Skrivtips, Boktips, Intressant fakta, Reseupplevelser och Livserfarenheter.
Här hittar du Skrivtävlingar och Skrivkurser. Här kan du se hur ett bokomslag blir till och hur man gör en bok.
Med andra ord hittar du här det mesta du behöver veta för att skriva en bok.
Debuterade som författare 1997 och har sedan dess utkommit med närmare 50 böcker.
Arbetar som författare, skrivkurslärare, föreläsare och låtskrivare.

Kim M. Kimselius har Copyright på samtliga inlägg

söndag 17 oktober 2010

I tobakens fotspår - döden

Tobak i vilt tillstånd förekommer bara i Amerika. De första tobaksodlingarna anlades i Anderna någon gång mellan 5000 och 3000 f.Kr. När de spanska erövrarna, conquistadorerna, anlände var tobaksbruket sedan länge etablerat över hela den amerikanska kontinenten.

De hade inte bara utvecklat konsten att röka både pipa och cigarr, utan också att snusa eller tugga bladen. Tobaken användes som medicin, för att komma i kontakt med andevärlden, för insektsbekämpning, som fruktbarhetsmedel för både människor och åkrar samt som avkopplande njutningsmedel.

Eftersom rök och eld förknippades med djävulen i Europa, varnade kyrkan tidigt för tobaksrökning och sa att det var djävulens påfund.

Tobaksplantan odlades till att börja med som prydnadsväxt i de europeiska palatsens trädgårdar. Det var framförallt växtens medicinska egenskaper som till en början intresserade européerna. Slutligen spred sig bruket att röka eller snusa enbart för det behagliga rusets skull. De första europeiska vanerökarna hittade man bland sjömän, munkar och präster, samt andra som hade vistats i de nya kolonierna.

Carl von Linné gav tobaksplantan dess vetenskapliga namn "Nicotiana tabacum" på 1700-talet och uppkallade därmed plantan efter en fransk tobakspionjär, Jean Nicot. Mannen var en fransk diplomat som vid mitten av 1500-talet kom i kontakt med tobaken och började intressera sig för växtens läkande egenskaper.

Nicot såg tobaken som en universalmedicin som hjälpte mot alla slags krämpor från tandvärk till cancer. Efter att ha börjats snusa luktsnus på Nicots rekommendation, blev den franska drottningen Katarina av Medici botad från en envis huvudvärk. Detta ledde till att man började betrakta tobaken som hälsokost vid det franska hovet. På 1700-talet blev snusdosan en lika självklar del av en adelsmans kläder som hatten eller värjan. De riktiga snobbarna hade en matchande snusdosa till varje kostym.

Allteftersom handeln ökade med Asien och Afrika spreds tobaken även till dessa kontinenter. När efterfrågan på tobak steg i Europa startades tobaksplantager i kolonierna. Många länder skaffade sig stora skatteintäkter från tobakshandeln.

Under åren har krig hjälpt till att sprida bruket av tobaken. Under Trettioåriga kriget bredde piprökandet ut sig på 1600-talet. Under Napoleonkrigen på 1800-talet blev cigarren populär i hela Europa. Under Krimkriget på 1850-talet slog cigaretterna igenom på allvar.

Den första cigarettmaskinen gjordes under 1870-talet och var så effektiv att produktionen var större än efterfrågan. Därför satsade fabrikörerna enorma summor på att marknadsföra cigaretten.

1875 röktes 42 miljoner cigaretter i USA, fem år senare hade produktionen ökat till 500 miljoner per år...

Under första och andra världskriget ingick cigaretter i soldaternas dagsransoner. Tobaksindustrin och internationella hjälporganisationer skickade lådvis med cigaretter till skyttegravarna. Att röka en cigarett blev för soldaten ett sätt att utföra en normal mänsklig handling, vilket stod i kontrast till krigets fasa.

Kriget gynnade även kvinnornas cigarettrökning. Före kriget var det bara "dåliga kvinnor" som rökte, men när kvinnorna under kriget tog över männens arbeten, tog de även för sig av cigarretterna. Vid andra världskrigets slut var det inte bara accepterat att kvinnor rökte, det ansågs dessutom attraktivt!

Under 1950- och 1960-talet röktes enormt många cigarretter. Under samma tid började forskarna reagera på att antalet fall av lungcancer drastiskt hade ökat och de började leta efter en förklaring. 1964 lade den amerikanska medicinalstyrelsen fram en vetenskaplig rapport, "Terry-rapporten", som bevisade ett klart samband mellan rökning och lungcancer.

Tobaksindustrin försökte motbevisa fakta genom egna undersökningar, men lyckades inte.

Det har gjort att myndigheterna i många länder har infört förbud mot tobaksreklam, de har drivit anti-rökkampanjer, lagstiftat om varningstexter på tobaksprodukter och förbjudit rökning i offentliga miljöer.

Detta har gjort att rökningen har minskat i västvärlden, men i övriga delar av världen röker man i stort sett lika mycket som förr.

Jag har aldrig rökt en cigarett och inte känt någon längtan efter det heller. Kanske är det den där "motvals-kärringen" inom mig som har fått mig att avstå, eftersom nästan alla andra i min omgivning rökte.

I Den gömda Inkastaden låter jag Theo och Ramona ta del av Kokabladens användning:

"Varsågod!" sa Unki och räckte fram ett blad åt Theo.

Theo tog fundersamt emot det. Han litade inte på indianen som hade så lätt för att ta till vapen. Var detta ett knep för att förgifta honom? Men om nu indianen ville döda honom, varför hade han då räddat honom ifrån jaguaren? Misstänksamt stirrade Theo på innehållet i sin hand.

"Vad vill du att jag ska göra med det?" undrade han och granskade bladet.

"Tugga på det, då lindras smärtan", svarade Unki och såg för första gången medlidande ut.

Ramona böjde sig snabbt ned över Theo och viskade:

"Jag tror att det är kokablad. Låt det vara. Det är knark!" sa hon upprört.

"Det är inget farligt", sa Unki lugnande. "Det är något vi använder dagligen. Det gör ingen skada, tvärtom! Det underlättar för oss att arbeta på höga höjder."


Theo stoppar slutligen kokablad i munnen, vilket får hemska konsekvenser för honom. Att jag lät honom testa kokablad i Den gömda Inkastaden, beror på att jag ville berätta om hur indianerna använde sig av dessa blad, men också för att visa på konsekvenserna av användandet av droger.

Läs mer ur Den gömda Inkastaden här.

Detta innehåller en cigarett:
Ammoniak: Mycket irriterande på slemhinnor
Arsenik:
Nervskador och är cancerframkallande.
Formaldehyd:
Cancerframkallande.
Nitrosaminer:
Cancerframkallande
Nikotin:
Starkt beroendeframkallande, mycket giftigt i stora doser
Glykol:
Skadligt för nervsystemet och njurarna.
Kolmonoxid:
En osynlig och luktfri gas. Vid höga koncentrationer blockeras de röda blodkropparna så att syret inte kan transporteras runt i kroppen.
Tjära:
Fastnar i lungorna. Röker man ett paket cigaretter om dagen i ett år får man i sig mer än 1dl tjära.
Vätecyanid: Ett färglöst, mandelluktande gift som använts för att avrätta människor i gaskammare.

Tobakens historia

Fakta om tobak

Här hittar du tidigare faktainlägg

Hoppas mitt inlägg har fått dig att tänka efter innan du röker en cigarrett och jag hoppas innerligt att du aldrig någonsin röker, för det är bevisat att rökning är dödlig.

Kramisar Kim