Välkommen till min Skrivarblogg

En blogg om Skrivtips, Boktips, Intressant fakta, Reseupplevelser och Livserfarenheter.
Här hittar du Skrivtävlingar och Skrivkurser. Här kan du se hur ett bokomslag blir till och hur man gör en bok.
Med andra ord hittar du här det mesta du behöver veta för att skriva en bok.
Debuterade som författare 1997 och har sedan dess utkommit med närmare 50 böcker.
Arbetar som författare, skrivkurslärare, föreläsare och låtskrivare.

Kim M. Kimselius har Copyright på samtliga inlägg

torsdag 27 oktober 2011

Mesoamerika

Namnet Mesoamerika används framför allt inom arkeologi, antropologi och lingvistik. Mesoamerika är ett stort kulturområde med stora delar av Mexiko, inklusive Yucatánhalvön, Guatemala, Belize samt delar av El Salvador och Honduras.

Kika in här för att se karta över området, samt bilder på konst och kultur.

De indianer som bodde i området kallades för Mesoamerikas indianer och hör till tre olika språkgrupper: maya, oto-mangue och uto-aztekiska. Mesoamerikas område är särskilt känt för sina högkulturer såsom Maya och Aztekerna.

I detta område inleddes jordbruk omkring 4500 f.Kr. Grödorna som odlades var squash, chilipeppar, kalebass, bönor och majs. Mycket befolkningstäta stads- och stadsbildningar med komplexa sociala och politiska organisationer uppstod efter 1200-talet f.Kr. Det som var typiskt för dessa kulturer var storslagen arkitektur, vacker religiös konst, vetenskap såsom astronomi och matematik. Dessutom hade de skrift- kalender- och tideräkningssystem.

När spanjorerna med Cortés i spetsen inledde erövringen av området 1519, sjönk befolkningen från ca 25 miljoner indianer till en miljon omkring år 1600, detta har kallats "den amerikanska katastrofen". Orsaken var främst spanjorernas övergrepp mot indianerna, epidemier, ny bosättningspolitik och uppluckring av familjerna, samt tvångsarbeten.

Idag står jordbruket för den ekonomiska basen i samhället. Indianerna använder sig av svedjebruk, så kallade milpa, där de odlar till exempel kakao, tobak, bomull och ananas. Kakaon fanns ursprungligen endast i Mellan- och Sydamerika i ett kulturområde som i stort sett omfattade dagens Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras och Nicaragua.

Till de äldsta kända folkslagen i området hör olmekerna (1500-400 f.Kr.), som lär ha varit de första att använda kakao som livsmedel. Tyvärr vet vi alltför litet om dem. De få hieroglyfer som har lyckats tydas har språkforskarna försökt kombinera med dagens varianter av mixe-zoque-språken. Man har då kommit fram till att olmekerna förmodligen kallade kakao för kakawa. Kakaon användes tillsammans med andra livsmedel, som majs, chili, bönor och annat som fanns i området. Kakaon användes också som betalningsmedel.

I Mexicodalen finns den mest omskrivna jordbruksformen, så kallade chinampas, som är konstgjorda öar, uppbyggda av pålverk i sötvatten. Det översta jordlagret ligger ca 30 cm över vattenytan. Detta gör att marken har konstant tillgång till vatten och genom effektiv gödsling och växelbruk ger marken goda skördar.

I den mesoamerikanska kulturen syns tydligt centreringen kring ett torg där ceremonier och handel äger rum.

Den sociala basenheten är den utvidgade familjen. Nygifta bor huvudsakligen nära mannens familj. Arv och efternamn förs vidare patrilinjärt (vilket innebär att ett släktskap finns på ett rakt uppstigande fäderne; farfars farfar, farfars far och så vidare). Namn är, förutom förnamn hos vissa mayafolk, numera spanska. Politiska och religiösa tjänster är inordnade i ett s.k. cargosystem, vilket innebär att de flesta vuxna män i området har någon form av kommunal befattning, t.ex. ceremonimästare, någon gång under livet. Endast de mest framgångsrika männen når dock de högsta positionerna och blir ancianos, ett slags äldste som bildar ett informellt råd. Ancianos har stor social och politisk betydelse.

År 1990 utgjorde indianerna ca 30 % av befolkningen i Mexico. I Guatemala var andelen 50 %. De kan indelas i ett tjugotal etnolingvistiska grupper, av vilka de största är quiché, kaqchikel, kekchí och mam. I El Salvador är lenca det enda indianfolk som överlevt in i våra dagar. De är ca 50 000 till antalet, och endast några få talar sitt eget språk.

Här kan du läsa mer om Mexikos historia i kronologisk ordning.

Ja, det var lite om Mexiko och den del som mayaindianerna kommer ifrån. Nu ska jag fortsätta läsa mer fakta om mayaindianerna. Om du vill läsa några rader ur den nya boken, Mayafolkets hemlighet, kan du kika in på www.theoochramona.se

Kramisar Kim


Kommentera gärna mitt inlägg/berätta vad du tycker om det du just har läst. Vill du veta mer om mig och mina böcker, titta in på min hemsida www.kimselius.se