Välkommen till min Skrivarblogg

En blogg om Skrivtips, Boktips, Intressant fakta, Reseupplevelser och Livserfarenheter.
Här hittar du Skrivtävlingar och Skrivkurser. Här kan du se hur ett bokomslag blir till och hur man gör en bok.
Med andra ord hittar du här det mesta du behöver veta för att skriva en bok.
Debuterade som författare 1997 och har sedan dess utkommit med 60 böcker.
Arbetar som författare, skrivkurslärare, föreläsare och låtskrivare.
Håller distanskurser i skrivandet samt skrivkurser på Färgargården i Blekinge och Studieförbundet Vuxenskolan Karlskrona.

Kim M. Kimselius har Copyright på samtliga inlägg

måndag 5 augusti 2013

POD-guiden Sammanställning av Print-On-Demand företag

Den här utmärkta sammanställningen av de flesta PoD-företagen (Print-On-Demand) har gjorts av Boris Alexander Grönwall för Egenutgivarna. Här hittar du allt du behöver veta om PoD-företagen, priser, leveranstid, villkor etc. Mycket viktig läsning om du tänker trycka upp din bok själv!

Tycker du det är lite svårt att jämföra alla dessa Print on demand-företag som finns på marknaden så har du helt rätt. Förhoppningen är att denna guide ska underlätta något.

Först listar jag vad jag tycker är utmärkande drag hos respektive PoD-företag och därefter anges det f-pris som man som egenutgivare kan erbjuda den svenska bokhandeln inkluderat ett eget påslag på 40 kr för att i bästa fall täcka andra kostnader och då inte minst bokhandelsrabatterna samt så småningom nå nollpunkten och alstra vinst.

F-priset avser här en limbunden pocketutgåva i upp till max A5-format i mjukband med laminerat omslag, strax under 300 sidor, inlaga med enbart svart text helt utan bilder och omslag i fyrfärg samt förutsatt att man lämnat tryckfärdiga filer. Priset bygger också på att man inte beställt flera hundra böcker och därför fått möjligheten att erbjuda ett bättre f-pris eller för att man nödvändigtvis köper en massa tillvalstjänster som layouthjälp m.m av PoD-företaget. Det bygger istället på PoD-teknikens grundidé och att man även fixar alla eventuella extratjänster själv på annat sätt.

Det ska poängteras direkt att prisjämförelsen enbart ska ses som en indikator och inte som något fast och absolut. I de fall PoD-företaget inte registrerar i Bokrondellen t.ex. måste man sköta sådant själv (gäller inte minst de utländska företagen), varvid kostnader för registreringar, distribution inom landet etc kan tillkomma i vissa fall och ingår då INTE i det angivna f-priset!! Kom ständigt ihåg det vid jämförelsen! Valet består av att antingen välja ett PoD-företag som sköter både tryck, registreringar och distribution m.m. eller sköta delar av det själv. Vi får förutsätta här också att man har för avsikt att sälja sin bok (även) i Sverige.

Observera vad det är som ingår hos de olika PoD-företagen. Alla angivna priser är approximativa. Observera även att bokhandeln normalt lägger på runt 100% på f-priset, en del efter att först ha fått rabatt och i något fall hela 20% på f-priset, varvid a-priset (slutpriset till läsaren) därför blir avsevärt högre!
Har man i det läget ett f-pris på över 200 kr (inklusive det egna fasta pålägget på 40 kr) och säljer till en bokhandel som kräver 20% så går man redan där med förlust för varje såld bok dit. Alternativen är i det fallet att ha ett ännu högre pålägg än 40 kr, beställa fler ex av tryckeriet om det hjälper eller att inte sälja till sådana bokhandlar alls. Alternativt att anlita ett annat tryckeri.

Create Space (USA): Valfritt bokformat inom intervallet 10.1 till 21.6 cm bredd och 15.2 till 29.7 cm höjd. Man kan välja mellan vitt och beige papper. De klarar även att trycka böcker i fullfärg. De erbjuder tjänster som marknadsföring, redigering och layout mot extrakostnad. Man kan välja vilken valuta man vill få betalt i, USD, GBP eller Euro. Distribution till Amazon.com, Amazon i Europa, CreateSpace eStore och Kindle eStore (Amazons läsplatta Kindle för e-bok) ingår. De erbjuder ej hårdinbunden bok. Man kan också välja till Expanded Distribution mot extrakostnaden $25. De skaffar fram ISBN-kod/man har en egen om man vill. Säljer man även till biblioteken i USA (vilket sker vid Expanded Distribution) måste det dock vara Create Spaces egen ISBN-kod. Create Space har ett eget forum på Nätet. De tillverkar även CD on demand.

Leveranstiden för böcker till Sverige är 27 dagar om man väljer det ekonomiska alternativet – det gäller därför att ha en viss framförhållning i sitt eget boklager. Svensk tullavgift kan tillkomma. Registrering i Bokrondellen, skicka pliktexemplar till sju bibliotek och till Btj liksom distributionen till alla svenska bokhandlar får man sköta själv/anlita distributör för. Kostnader tillkommer alltså för detta! F-priset är satt med förutsättning att man skickar efter rimliga 50 ex åt gången (p.g.a. fraktkostnaden/bok och inte minst frakttiden), för distributionen inom Sverige. Författarpriset/tryckpriset per bok är dock mycket ovanligt nog detsamma oavsett antal! F-priset blir 78.3 kr.

Lulu (USA): Lulu sägs vara störst på Print on demand av alla. De har många olika fasta bokstorlekar av välja bland och erbjuder både mjukband och hårdband av olika slag samt e-bok. De trycker även i färg. Man kan välja deras eller egen ISBN- och EAN-kod. Publicering av e-bok kostar ingenting extra. För konvertering till ePub är tanken att man ska använda lulu ePub-convertern online. Kör man fast kan man köpa till hjälp med det för 1894 kr. De skeppar från det närmast belägna PoD-tryckeriet i förhållande till var man bor – de har inte bara tryckerier i USA. Boken distribueras enligt gratisalternativet Extended Reach till Amazon.com och alla Amazons i Europa samt säljs i lulu-shopen. Man kan köpa till distributionsalternativet Global Reach om man vill nå amerikanska bokaffärer och hamna i Ingram-katalogen.

Vid e-boksförsäljningen säljs man hos lulu, iBooks och nook. De erbjuder extratjänster som marknadsföring och layout mot extra kostnad. Ökande rabatter ges ju fler egna (författar)exemplar som beställs. Man får själv skicka till Bokrondellen, Btj och pliktexemplar och distribuera sina böcker inom landet, varvid kostnader tillkommer härvid. F-priset blir vid beställning av 50 egna exemplar åt gången, för att hålla nere fraktkostnaden per bok, 103.6 kr.

Publit (Sverige): Publit erbjuder mjukbandsböcker med minimimått 105x120 och maximimått 210x297. De kan även trycka färgsidor i inlagan (mot tillägg naturligtvis). Mot 10 kr extra per bok får man ett skyddsomslag till sin mjukbandsbok, vilket är ovanligt. Sådana brukar ju främst finnas till hårdinbundet. Distributionskostnaden år 1 på 619 kr inkl moms tillkommer och de både registrerar, distribuerar och administrerar då. Det tillkommer ett tillägg för provboken, vilken är obligatorisk. De kan fixa e-bokskonvertering från pdf till ePub för 1869 kr. Återförsäljarna åläggs ett kopieringsskydda e-boken. Man kan ha en widgetshop för boken på sin webbsida, blogg eller facebooksida utan kostnad, där distribution och administration sköts av Publit. Publit registrerar i Bokrondellen och skickar pliktexemplaren. Btj får man dock kontakta själv. F-priset blir 109.0.

Instant Publisher (USA): Instant Publisher erbjuder fyra fasta storlekar på mjuk bok och en för hårdinbunden (med/utan skyddsomslag) samt e-bok. De trycker inlagor i färg också. De betalar ut försäljningsförtjänsten varje kvartal förutsatt att man sålt för minst 175 kr. Man kan erhålla ISBN-nummer på tre olika sätt; använder man deras ISBN så att de står som publisher kostar det 525 kr, låter man dem skaffa ett ISBN åt en själv som utgivare kostar det 665 kr, men man kan också själv gratis skaffa ett eget ISBN och skicka dem. Instant Publisher lägger upp de första 20 sidorna av ens bok på yourbook.com, men övriga marknadsförings- liksom layouttjänster kostar extra.

Instant Publisher är inget renodlat PoD-ställe avseende fysiska böcker och distribuerar inte sådana ens inom USA. Man får själv registrera i Bokrondellen, skicka pliktexemplar och till Btj samt administrera och distribuera sin bok, varför alla dessa kostnader härför tillkommer! Man måste minst beställa 25 exemplar (men för jämförelsens skull avseende de utländska företagen räknar jag på 50 exemplar). Provbok kostar 330 kr extra. Snabba leveranser på max en vecka. F-priset blir då 116.2 kr.

Blurb (USA): Blurb trycker både hårdband och mjukband och i även färg för inlagan samt lägger upp e-böcker. Vid fler än 250 boksidor kan endast standardpapper användas. Författarens nettovinst vid försäljning i Blurb Bookshop för fysiska böcker är 100% och för e-böcker 80%. E-böckerna säljs i Blurb Bookshop och i Apple iBookstore. E-bok för iPad kostar 43 kr att skapa själv och publicera hos Blurb med deras verktyg härför. E-bok i pdf-format kostar 22 kr att skapa. Man kan även skapa s.k. Enhanced e-books med audio- och video-inslag.

Blurb använder renodlad PoD-teknik och betalning sker via check eller till PayPal. Mot ett pristillägg på hela 25% per bok kan man få bort blurb-logotypen och låta det vara blankt där eller ersätta platsen med ens egen logotyp. Tryckrabatten är 20% vid 50 beställda exemplar, vilket man minst bör beställa (åt gången) om man vill finnas tillgänglig med eget lager hemmavid. Leveranstiden är 11 dagar. Registrering i Bokrondellen, skickande av pliktex och till Btj får man ombesörja själv. F-priset blir 117.3 kr.

Vulkanisterna (Sverige): Vulkanisterna säger sig vara Nordens största bokutgivare. De erbjuder sju olika fasta bokformat, däribland Vulkan minipocket 90x150 mm, standardpocket, storpocket 128x210 mm och A5. De erbjuder även mjuk bok med flikar (s.k. danskt band) mot pristillägget 10 kr per bok. De trycker även hårdinbundet och gällande kartonnageutgåva redan från 1 exemplar. Man har vita eller gultonade papper. De trycker även sidor i färg. De har fyra olika distributionspaket, där det billigaste kostar 444 kr plus frakt och bokmoms 6%. Man får då deras ISBN- och EAN-kod (om man vill), registering i Bokrondellen, utskick av de sju pliktexemplaren samt publicering i Libris. Btj får man skicka till själv.

De lämnar avsevärda rabatter och därmed lägre f-pris, ju fler böcker man låter trycka upp hos dem på en gång. E-bok med konvertering till ePub-format ingår alltid vid beställning av fler än 100 pappersböcker. Annars kostar e-bok hos dem 1873 kr om man redan är kund hos dem och 2624 kr om man inte är det. Webbsidan är nyligen uppdaterad och funktionell. De distribuerar boken och betalar sedan ut försäljningsförtjänsten en gång årligen och endast om beloppet överstiger 1000 kr. Försäljning under minst ett år ingår, därefter kostar eventuell lagerhållning av boken hos dem. De erbjuder ett Bokmässepaket för 3900 kr plus moms där 20 ex av boken, författarmedverkan i montern, mingel, presskit och pressrelease ingår.

De erbjuder en mängd tilläggstjänster avseende layout, sättning m.m. Vill man bli publicerad internationellt hos Amazon och iTunes bookstore kostar det 500 kr+500 kr extra. Vulkan tar 10% i hanteringsavgift per bok. Förutsatt att man beställer minst 10 egna författarexemplar (mellan 10-99 st) blir f-priset 118.0 kr.

Paper Talk (Sverige): Paper Talk erbjuder vad de kallar ett utgivningspaket för 3500 kr. Då skickas de sju pliktexemplaren och två böcker till Btj samt att den registreras i Bokrondellen. ISBN- och EAN-kod fixas och boken både distribueras och administreras av Paper Talk. Men man får även hemsänt tio egna författarexemplar. De erbjuder inte hårdinbundet eller e-bok. Minst 20 böcker måste beställas om man vill ha sina egna författarexemplar. F-priset blir 119.0 kr.

Bubok (Spanien): Bubok har sitt säte i Spanien, men finns även i en rad andra länder. Mjukband är det som gäller och det finns sju olika fasta format, däribland 15x21 cm och liten standardpocket. Inget hårdinbundet. Man kan välja papperstyp och de trycker även i färg. De har tre slags förlagstjänstpaket: Lilla (1741 kr), Professionell (8751 kr) och Bestseller (15806 kr). Man kan även köpa till tjänster separat, såsom korrekturläsning, layout, ISBN- och EAN-koder (om man vill), egen personlig webbsida m.m. Boken säljs sedan i Buboks bokshop och distribueras och administreras av dem enbart där. Där säljs även e-böcker. Pristillägg om boken är på över 250 sidor. Skriver man på svenska så publiceras boken bara i Sverige. Skriver man på engelska så publiceras boken i Buboks bokshopar i Storbritannien, Portugal och Sverige genom deras Multilandsval som man då kan välja till gratis. Registrera i Bokrondellen, skicka pliktexemplar och till Btj får man fixa själv liksom distribuera och administrera. F-priset blir 126.5 kr.

Min Bok (Sverige): Min Bok trycker i både mjukband och hårdband. För 250 kr får boken ett ISBN-nummer och registreras hos Bokrondellen och de skickar även alla pliktexemplar. Under arbetets gång skickas korrektur i pdf-format fram och tillbaka i den mån det är behövligt. Tryckningen medför en startavgift på 650 kr där en första provbok ingår. Beställda böcker trycks och levereras från Min Bok inom fyra veckor. De kan även erbjuda tillvalstjänster som hjälp med originalhantering: layout av inlaga, omslag och bildbehandling (max 1500 kr) samt marknadsföringsartiklar som affischer m.m. Kontakta Btj får man göra själv om man vill det, liksom sköta distributionen av ens bok. F-priset blir approximativt 127 kr.

Book Baby (USA): Book Baby är ”boksidan” av det kända oberoende skivutgivningsföretaget CD Baby. Det är främst en e-bokstjänst. Elva olika e-boksåterförsäljare ingår i nuläget: Apple iBookstore, Amazon kindle, nook Barnes&Noble, Reader Store, Kobo, Copia, Gardners Books, Baker&Taylor, eBookPie, eSentral och Scribd. Att publicera e-bok finns i varianterna Basic 654 kr, Standard 1315 kr och Premium 1976 kr. Omformatering till ePub och mobi från t.ex. Word eller pdf samt kvalitetskontroller m.m. ingår vid Standard och Premium. Dessutom tar man en årlig avgift på 125 kr vid Basic och Standard. Man behåller 100% av nettovinsten vid e-boksförsäljningen.

Men numera kan man även låta trycka upp och beställa pappersböcker av dem, även om det inte är ett renodlat PoD-företag – de distribuerar inte ens inom USA. De sätter EAN-kod och fixar ISBN (om man vill) för 126 kr. Man kan köpa till tjänster såsom layout och formatering. Lägsta antal man kan beställa är 1 eller 25. De klarar färgtryck. Det finns en hel del valmöjligheter avseende format, papperstyp m.m. och personligen den webbsida jag gillar mest. De trycker limbundet i olika format, både i hårdband (med/utan skyddsomslag och med/utan svartvitrandiga limmade kapitelband i tyg) och i mjukband.

Man får dock själv sköta registrering i Bokrondellen, skicka pliktexemplar och till Btj, samt all distribution och administration om man anlitar Book Baby. Leveranstiden är endast 5 dagar. Vid en beställning av 50 böcker åt gången (för att hålla nere fraktkostnaden per bok) blir F-priset 132.2 kr.

BoD (Tyskland/Sverige): BoD är verkligen en ren PoD-tjänst och trycker från ett enda enstaka exemplar åt gången – även hårdinbundet om man så önskar. De trycker även med färg i inlagan. Man kan få matt, blankt eller strukturpräglat omslag och välja vitt, beige eller vitt högglansigt papper. Man kan få limbundet mjukband eller limbundet eller t.o.m. trådinbundet hårdband. Man kan alltså låta göra och köpa en limiterad lite exklusivare utgåva i trådinbundet hårdband och med strukturpräglat omslag i exempelvis storleken 15.5 x 22 cm med svartvit inlaga i ett enda exemplar till författarpriset 275 kr inkl moms. Från 25 ex kostar de 204 kr styck.

Man erbjuder tre olika slags utgivningspaket för pappersbok: Fun (0 kr), Classic (699 kr) och Comfort (2499 kr). ”Fun” är PoD-trycktjänsten i sig för enbart egna författarexemplar. Med ”Classic” och ”Comfort” ingår däremot registreringar, distribution, administration m.m. av ens bok. De har även en del helt gratis marknadsföringstjänster för den som bokat ”Classic” eller ”Comfort” och fått sitt ISBN-nummer av BoD: Internationell försäljning till USA, Storbritannien och Kanada, bl.a. hos Amazon.com. Man hamnar i BoD-katalogen Nya Böcker som sänds till bokhandlarna. Man får en egen författarwebbsida med möjlighet att även lägga upp egna videoklipp. Man får en författarpresentation på deras webbsida och de lägger även upp en funktion med smakprov ur boken. BoD framställer och skickar dessutom recensionsexemplar av boken till pressen närhelst de så önskar!

Med ”Classic” ingår även utgivning av e-bok och den konvertas till olika e-boksformat då (iPhone, iPad, Kindle, SonyReader m.fl.). E-bokens pris följer emellertid försäljningspriset på pappersutgåvan – en pappersbok med som exempel a-priset 217 kr ger ett e-bokspris på valfritt mellan 109-169 kr. Författararvodet för e-bok motsvarar 50% av nettoförsäljningspriset. Gällande pappersbok bestäms författararvodet ”av författaren”.

Med ”Comfort” får man dessutom en författarkonsult som hjälper till under arbetet med bokprojektets framställning, man får också möjligheten att inte bara skicka manuset online utan då går det även med post eller via e-mail. Dessutom får man bättre författarpriser vid beställning av egna exemplar. Man får med ”Comfort” även ett visningsexemplar/provbok. Dessutom finns det en mängd tillvalstjänster man kan köpa inkl layout och översättningar.

Man kan köpa till ett Bokmässepaket i olika prisklasser. BoD tar då med 1 ex (Standard, 999 kr), 3 ex (Medium, 2999 kr) eller 5 ex (Premium, 4999 kr) av boken till deras monter. För Medium och Premium ingår även ett reklamblad. Man får betalt av BoD en gång i kvartalet. Man är bunden till BoD under två år för sin bok och den säljs och distribueras av dem under den tiden. Boken säljs även i deras BoD shop online. Deras prisindikator på webbsidan leder fram till slutliga försäljningspriser i bokhandeln med hänsyn tagen till bokhandelsrabatter, utgifter m.m, varför man får beräkna f-priset baklänges. F-priset blir cirka 135.0 kr.

Solentro (Sverige): Solentro minns kanske en del från programmet Draknästet (där de avböjde en investering på 1.5 miljon mot hela 40 alternativt 50 % i företaget). De har ett enkelt system för boktillverkning där man kan klicka och dra sina boksidor i en mall online. De erbjuder både mjuk- och hårdband (och bägge formaten redan från ett enda enstaka exemplar), i fyra olika format; A4, A5, liggande A5 och kvadratisk. Solentro trycker även i färg.

De har en modell där de flesta böcker som trycks efter det första exemplaret kostar hälften av det första exemplaret. Men detta gäller dock inte pockets! De har tre olika författarpaket och enligt varianten ”Gratis” publiceras man på deras webbsida, får en skrivkurs online med en författare och marknadsförs i Solentros bokshop bl.a. Om man kör på varianten ”Gratis” så ökar F-priset med 11.4 kr ytterligare till 154 kr och med ytterligare 99 kr per bok om man vill slippa den tryckta hänvisningen till Solentro i boken (denna hänvisning bortfaller när man väljer ”Professionell” och ”Deluxe”).

Men vid ”Gratis” tillkommer även kostnader för registreringar, pliktexemplar och frakt av böcker till eget boklager och att man får distribuera och administrera allt själv.
Det är med varianten ”Professionell” för 2728 kr som man får 20 tryckta exemplar av boken, varav ett är ett korrekturexemplar och sju är pliktexemplaren. Boken registreras då också i Bokrondellen, får ISBN- och EAN-kod och pliktexemplaren skickas. Solentro distribuerar då även boken till bokhandlarna och betalar ut försäljningsförtjänst till författaren 2 gånger per år. Btj får man kontakta själv. Författarpaketet ”Deluxe” för 3094 kr istället innebär dessutom 30 exemplar istället för 20 och att man får en personlig kontaktperson bl.a. 99 kr tillkommer för pdf-fil/säkerhetskopia och låg frakt på 49 kr. F-priset (med författarpaketet ”Professionell”) blir 142.6 kr.

GML Förlag (Sverige): GML förlag erbjuder bra papperskvalitet i sina böcker i både vitt, naturvitt och gultonat i flera olika viktklasser. Bokens bredd är helt valfri. De trycker även färgsidor mot tillägg i inlagan om så önskas. De kan som ett av få PoD-företag erbjuda danskt band och då mot ett tillägg på 15 kr per bok. De trycker även hårdband men då rekommenderas inte ren ”Print on demand” (en åt gången). Alternativen kan vara kartonnage och klotband med textilliknande överdrag, präglad text i silver- eller guldfolie och då möjligen med skyddsomslag (s.k. förlagsutgåva), från 100 ex. De tar emot de flesta format (inkl cd, usb-minne och annat än pdf), men vill helst ha pdf. De distribuerar, lagerhåller och administrerar ens bok under obegränsad tid! Provbok ingår i ”publicerings- och distributionspaketet”. De utbetalar försäljningsförtjänsten fyra gånger årligen utan restriktioner.

Boken säljs i GMLs nätbokhandel där författarens vinst exempelvis vid a-priset 214 kr ligger på 80.7 kr per bok. Reklam görs för boken under fyra veckor på GMLs webbsida. De erbjuder ingen e-bok eller försäljning utomlands förutom till Finland och Danmark. ”Publicerings- och distributionspaketet” kostar 3307 kr. I priset ingår ovanstående plus EAN-kod och ISBN-nummer om GML Förlag ska stå utgivare, liksom att böcker skickas till både sju bibliotek (pliktexemplaren), till Btj och till Bokrondellen. Det finns inget som hindrar att man själv skaffar ISBN-nummer och man står då som utgivare. F-priset blir 152.0 kr.

Nomen Förlag/Books on demand (Sverige): Nomen Förlags startpaket kostar 3973 kr. Detta gäller mjuk bok i formatet A5. Det finns även formatet A4. De skapar även sidor i inlagan i färg. Pappret är vitt 90 gr eller gultonat 115 gr. Man kan köpa deras 136-sidiga handbok för 39 kr för att få reda på mer. De gör inte hårdinbundet eller e-bok. De skapar EAN-kod och lägger in ISBN-nummer från Nomen Förlag. Vill man ge ut den i eget förlagsnamn går det bra, man lämnar då det ISBN-nummer man fått av Kungliga Biblioteket. De sköter därefter all distribution och administration kring boken under obegränsad tid.

De har eget tryckeri och trycker efter PoD-teknikens grundidé, men från minst 4 exemplar åt gången. Försäljningsförtjänsten betalas ut kvartalsvis. De registrerar i Bokrondellen och säljer till bokhandeln, skickar pliktexemplar och till Btj. I startpaketets webbexempel anges bara ”120 sidor” och jag har därför gjort en uppskattning. Exakt pris fås först efter att man fått en offert. Man kan köpa till layouthjälp. 15 författarexemplar ingår i startpaketet, liksom en provbok. Man läggs även upp i Nomen Förlags e-butik. F-priset blir uppskattningsvis ungefär 154.0 kr.

Bokmaskinen /Författares bokmaskin (Sverige): Bokmaskinen kallar sig för Print On Demand, men det lägsta antalet böcker vid mjukband är 30 exemplar första tryckningen och 20 exemplar därefter. Vitt eller beige papper. Vid hårdbandsböcker måste minst 300 exemplar beställas. De klarar (likt Vulkan och GML Förlag) även danskt band-utgåva, d.v.s. bok med flikar. De kan även skapa färgsidor i inlagan. De har ett tryckprispaket för 3754 kr avseende 30 exemplar. De skickar de sju pliktexemplaren. Man blir upplagd i deras ”skyltfönster” Boktorget, med hänvisningar till författaren och hur ens bok beställs. De kan hjälpa till med diverse tillvalstjänster, såsom layout, sättning, korrektur, bildbehandling m.m., men de har ingen distribution. Btj och Bokrondellen får man fixa själv, liksom att sälja och distribuera. Leveranstiden är 1-3 veckor. F-priset blir 174.6.

Opus Liberum (Finland): Bokformaten är standardiserade A5, A4 eller B5 eller ett valfritt format. De trycker även inlagesidor i färg. De tillverkar böcker i både mjukband och hårdband. De tar emot manus via e-mail och på cd per post. Något visst pristillägg tillkommer om det är fler än 250 boksidor. Man kan köpa till olika slags paket med fysiskt marknadsföringsmaterial (visitkort, foldrar, affischer), liksom hjälp med layout och ombrytningar. Boken säljs och distribueras enbart i Opus Liberums Nätbokhandel Helsingfors. Registrering i Bokrondellen, skickande av pliktexemplar och till Btj får man alltså ordna själv samt distribution och administrationen ikring det. Leveranstiden är tre veckor och provbok ingår. Vid utgivningen erhåller man 25 egna författarexemplar. F-pris blir då 181.8 kr.

Shop My Book (Belgien och USA): Man säljs I Shop My Books webstore om man så vill. Att bli publicerad där kostar i sig ingenting. Betalning sker via PayPal. De erbjuder både mjukband och hårdband, men ej e-bok och trycker enligt PoD-teknikens grundidé, en bok åt gången (både av mjukband och hårdband). De hårda pärmarna tillverkas av Peleman Industries, som äger Shop My Book. Därför är hårdinbundet inte mycket dyrare än deras mjukbandsböcker. De skriver dock ingen text på de hårda pärmarna som limmas fast under press mot inlagan, utan all text står enbart på skyddsomslaget. De erbjuder även att trycka färgsidor i inlagan.
Registrering i Bokrondellen och skickande av pliktexemplaren och till Btj får man ordna själv liksom all distribution och administrering, vilket kostar tid och pengar. De samarbetar med olika tryckerier i Europa, USA och Japan. De kan erbjuda layouthjälp, redigering och framtagande av ISBN bl.a. F-priset för mjukband (vid en beställning på 50 exemplar för eget lager med 10% i mängdrabatt och för lägre fraktkostnad per bok) blir 188.5 kr.

Recito Förlag (Sverige): Hos Recito Förlag kan man själv välja bokstorlek och de trycker både mjukband och hårdband, även trådinbundet! De kan även trycka färg i inlagan. Recito Förlag trycker inte färre än 100 exemplar åt gången, det är minimigränsen (och därför är Recito det enda undantaget i denna undersökning). Priserna faller naturligt per bok i intervaller ju fler exemplar som framställs. De typsätter och trycker boken, tar fram ISBN-nummer och registrerar hos Bokrondellen och Btj, skickar pliktexemplaren och säljer och distribuerar boken under försäljningsperioden (och i exemplet med 100 exemplar är denna 3 månader). Boken säljs även i deras nätbokhandel ”LitenUpplaga”.

Man kan teckna avtal med Recito om fortsatt distribution efter 3 månader under namnet ”Författardistribution”, vilket kostar 1500 kr per år. De tar då även ut en försäljningsavgift på 20% av f-priset plus 25% moms därpå. I exemplet här med 100 exemplar och ett författarpålägg på 40 kr vilket ger f-priset 202 kr, så blir försäljningsavgiften 50.5 kr per såld bok! Man måste under de givna förutsättningarna låta trycka minst 300 exemplar för att inte försäljningsavgiften ska bli högre än författarens försäljningsförtjänst. Vid 300 ex: 40.0-36.5=3.5 kr i vinst per bok. Distributionsrätten är exklusiv för Recito Förlag.

Recito Förlag använder sig av ett system där författaren inte betalar en enda krona i förväg utan bara förbinder sig att ta risken att vara tvungen att köpa icke sålda böcker efter försäljningsperiodens slut. Risken om böcker inte säljs är upp till 17100 kr (vid inte en enda såld bok av de 100 framställda). Recito Förlag erbjuder författaren gratis deltagande i deras monter på Bokmässan för författarpresentation och de tar även med ens bok och säljer den där. F-priset vid 100 framställda exemplar är 202 kr.

Instant Book (Sverige): Instant Book erbjuder ett Förlagsservicepaket för 7000 kr. Däri ingår ISBN-nummer, EAN-kod, Bokrondellen och Btj samt distribution och lagerhållning av boken under ett år. Därefter kostar lager och distributionen 2313 kr per år. Men det ingår även en hel del marknadsföring. Kulturredaktionerna på 40 dagstidningar får erbjudande om gratis recensionsexemplar. En pressrelease om boken och författaren går ut till 400 mottagare. Information om boken skickas till 180 bokhandlar över hela landet. Författaren avgör om de ska få gratisexemplar. Boken tas med till Bokmässan utan extra kostnad för visning. Boken presenteras i Instant Bookstore – Instant Books nätbutik. Boken presenteras även i OBIs Internetkatalog Höstens/Vårens Böcker.

Instant Book tillverkar böcker i mjukband eller inbunden kartonnageutgåva från ett enda enstaka exemplar. Dock anges tryckpriserna från 50 ex. Tryckpriserna sjunker märkbart vid ökande antal; 50 ex ger priset 157 kr styck och 300 ex 48 kr styck. Vitt eller gultonat papper, oftast 100 gr. Limbundet och trådbundet. De tar emot manus i alla format. De kan även trycka färgsidor.

Författaren kan mot tillägget 3125 kr få en egen webbsida. Man kan även köpa till andra tillvalstjänster som sättning, layout och inskrivning av manus t.ex. Från det att arbetet med författaren inleds kan det ta upp till max två månader innan allt är klart. De föredrar användning av Plusgiro. Beställda författarexemplar kan skickas eller hämtas direkt hos dem. F-priset blir vid angivna 50 egna författarexemplar 228.3 kr.

B4 Press (Sverige): Distributionspaketet kostar 7500 kr inkl moms och betalas årligen! B4 Press får sedan även 15% per såld bok. De tillverkar både mjuk- och hårdbandsböcker. De lagerhåller och försäkrar upp till 200 exemplar av boken. Man får ISBN-nummer och EAN-kod i B4 Press namn. De skickar de sju pliktexemplaren och anmäler boken till Bokrondellen och Btj. B4 Press sköter därefter försäljning, distribution och administration av boken till bokhandlarna. Boken säljs även i deras egen fysiska bokhandel och på deras webbsida. Man får betalt av B4 Press två gånger per år.

Det minsta antalet man kan trycka per gång är 10 exemplar och tydliga rabatter ges ju fler man trycker. Det är inget renodlat PoD-företag om man med det menar någon som trycker från en bok åt gången. Det är ofördelaktigt att låta trycka upp under 50 exemplar åt gången. Provtryck ingår. De söker litteraturstöd för boken från Statens Kulturråd om upplagan är minst 500 exemplar. Man kan köpa tillvalstjänster såsom sättning och layouthjälp, anordnande av releasefest m.m. De producerar även cd och dvd. F-priset blir vid 50 framställda exemplar (gränsen för denna undersökning) 232.0 kr.

Ibland är gränsdragningen snäv och ibland överlappande om det är ett PoD-företag, ett renodlat tryckeri eller ett vanligt förlag. Och till saken hör att det finns ännu fler; XLibris USA (för den som t.ex. vill skaffa en enstaka dyr exklusiv bibliofilutgåva i skinn - $249-$1000 styck) och Strategiförlaget (som lagerhåller och distribuerar för 1200 kr per år + 15 kr per försändelse, men där författaren kontaktar ett tryckeri). Men jag har även tittat på Bokeri Förlag, Idus Förlag, Atremi Förlag och Hoi Förlag bara för att nämna några. Ibland är det också svårt att få fram kompletta prisuppgifter från företagen, i alla fall med ledning enbart av deras webbsidor.

Dessutom vill jag avslutningsvis nämna FramSteget Förlag som ger ut både e-böcker och ljudböcker för nedladdning för den som vill (förutom pappersböcker om man blir signad av dem) och Novellisten med sin vänliga och prisvärda framtoning slutligen, om man vill ge ut e-bok! Dessa två är ju dock inga PoD-företag.
Hoppas att du hittade många användbara saker i det här inlägget!

Tack Boris för att jag fick använda din text!

Kramisar Kim


Vad roligt att du läser min blogg. Kommentera gärna vad du tycker om det här blogginlägget. Välkommen tillbaka!

Om du vill veta mer om mig och mina böcker kan du kika in på min hemsida www.kimselius.se.

Jag med några av mina 26 böcker. 
Foto Bertil Knoester.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du lämnade en kommentar, välkommen tillbaka!