Välkommen till min Skrivarblogg

En blogg om Skrivtips, Boktips, Intressant fakta, Reseupplevelser och Livserfarenheter.
Här hittar du Skrivtävlingar och Skrivkurser. Här kan du se hur ett bokomslag blir till och hur man gör en bok.
Med andra ord hittar du här det mesta du behöver veta för att skriva en bok.
Debuterade som författare 1997 och har sedan dess utkommit med närmare 50 böcker.
Arbetar som författare, skrivkurslärare, föreläsare och låtskrivare.

Kim M. Kimselius har Copyright på samtliga inlägg

måndag 2 december 2013

Skapande Skola ett projekt som Kim M Kimselius medverkar i

Projektet Skapande Skola är till för att inspirera eleverna. Jag medverkar i detta projekt. Något du kan läsa om på min hemsida www.kimselius.se Här kan du läsa information vad Skapande Skola är för något och hur du ska göra för att få bidrag till projektet. Nedanstående text är hämtad från Kulturrådets sida.

Skapande skola

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

 

Aktuellt

Skapande skola-bidrag som beviljades i våras är avsedda att användas nu under höstterminen 2013 och vårterminen 2014. Reviderad aktivitetsplan måste skickas in senast den 2 september för att medlen ska betalas ut. Se närmare instruktion i högerspalten.
Nu är det tid att redovisa bidraget för höstterminen 2012 och vårterminen 2013. Redovisningsformuläret nås via onlinetjänsten – ”Mina ärenden”.  För tekniska frågor kontakta Kulturrådets support 08-519 264 01 eller support@kulturradet.se. Senast den 1 oktober 2013 ska redovisningen vara inne.

 

Vidareutbildning för konstnärer på Konstfack

Den första  kursen Pedagogik och ämnesdidaktik för konstnärer 15 p har avslutats på Konstfack. De 18 deltagande konstnärerna har gjort en presentation av hur konstnärlig verksamhet kan lyfta de estetiska lärprocesserna i skolan. Läs mer

 

Skapande skola-medel är fördelade

Kulturrådet har fördelat sammanlagt 170 miljoner kronor i Skapande skola-bidrag för läsåret 2013/2014. 350 skolhuvudmän i hela landet, med närmare 700 000 elever, berörs i denna ansökningsomgång.
Se beslutslistan

 

Bidragsvillkor för Skapande skola 2013/2014

Alla som är berörda av skolornas Skapande skola-medel bör känna till bidragsvillkoren.
Villkor för bidraget Skapande skola 2013/2014

 

Bidragsinformation

Vem, när, hur söker man och vad ska ansökan innehålla
• Endast skolhuvudmän kan söka bidraget, dvs. den som ansvarar för skolväsendet. Ansökningsperioden är varje år cirka 17 december-6 februari beroende på veckodag.
Under denna period ska ansökan göras på Kulturrådets onlinetjänst och en strategisk handlingsplan ha inkommit till Kulturrådet. Observera att ansökningar som inte innehåller obligatoriska uppgifter och handlingsplan kommer att avvisas.Hur mycket och vad kan man söka för
• De senaste två åren har bidragsmedlen räckt till i genomsnitt 250 kr/elev. Läs mer om bidragsbeloppet
• Skapande skola-bidraget kan sökas för lönekostnader, arvoden och reskostnader i samband med att eleverna får uppleva professionell konst och kultur. Bidraget kan också användas till att låta eleverna få skapa själva tillsammans med professionella kulturaktörer
• Skapande skola-medlen ska utgöra ett tillskott – ett komplement till kommunens eller skolans befintliga kulturverksamhet som beskrivs i handlingsplanen. Om kommunens egna pedagoger anlitas ska alltså tjänsten/tjänsterna ersättas i motsvarande grad.
• Skapande skola-bidraget syftar till att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet och att alla elever ska få tillgång till så många olika konst- och kulturuttryck som möjligt. Skolan ska med hjälp av Skapande skola-medel kunna utöka sitt samarbete med det professionella kulturlivet. Därför menar Kulturrådet att sökande behöver utveckla sina samarbetsformer och samarbetsparter efter att ha prövat dem i tre år.
Närmare information inför ansökan
Förordningen som reglerar bidraget

 

Skapande skola stärker elevers självkänsla

Glädje, engagemang och stärkt självkänsla. Det är det mest påtagliga när rapporten om det statliga bidraget Skapande skola nu är klar. Många kulturaktörer talar med respekt om lärarna och om det goda samarbetet med skolan. Men det finns också områden som behöver utvecklas, exempelvis elevernas delaktighet och förankringsprocessen.
Om du vill boka mig att föreläsa i projektet Skapande Skola gör du det genom Författarcentrum.

Hoppas vi ses!

Kramisar Kim
Vad roligt att du läser min blogg. Kommentera gärna vad du tycker om det här blogginlägget. 
Välkommen tillbaka!

Om du vill veta mer om mig och mina böcker kan du kika in på min hemsida www.kimselius.se.

Om du vill köpa Kim M. Kimselius böcker hittar du dem här