Välkommen till min Skrivarblogg

En blogg om Skrivtips, Boktips, Intressant fakta, Reseupplevelser och Livserfarenheter.
Här hittar du Skrivtävlingar och Skrivkurser. Här kan du se hur ett bokomslag blir till och hur man gör en bok.
Med andra ord hittar du här det mesta du behöver veta för att skriva en bok.
Debuterade som författare 1997 och har sedan dess utkommit med 60 böcker.
Arbetar som författare, skrivkurslärare, föreläsare och låtskrivare.
Håller distanskurser i skrivandet samt skrivkurser på Färgargården i Blekinge och Studieförbundet Vuxenskolan Karlskrona.

Kim M. Kimselius har Copyright på samtliga inlägg

onsdag 25 januari 2017

Ta rätt betalt för ditt jobb

Ta rätt betalt för ditt jobb

Det handlar inte om att FÅ rätt betalning för sitt utförda arbete. Det handlar om att ställa krav och TA rätt betalning för väl utfört jobb.

För att du ska kunna göra det är det bra att känna till de riktlinjer som finns. En organisation som hjälper dig ta fram de rätta priserna är KLYS.

KLYS
KLYS har skapat en skriftserie bestående av fyra delar - Om KLYS, Samverkansmodellen, Att ta betalt och KLYS Manifest  - nödvändig läsning för dig som vill veta mer om regional och nationell kulturpolitik, vill ha riktlinjer för att kunna ta betalt för ditt arbete som professionell kulturskapare eller vill veta hur du ska tänka som uppdragsgivare inom t.ex Skapande Skola.

Tanken bakom skriftserien är att ge en kort introduktion till KLYS som organisation och det arbete som KLYS utför, men också att ge en förståelse för hur den regionala kulturpolitiken fungerar samt ge konkreta råd på vägen avseende avtal och arvoden.

Om du vill ha våra broschyrer skickade till dig - mejla oss!

Broschyrerna är gratis, men vi tar ut en avgift på 195 kr om du beställer större mängder.                                                                            

Här kan du ladda ner materialet som pdf direkt från Klys hemsida:

KLYS nyhetsbrev
KLYS nyhetsbrev utkommer två gånger om året.

Avtal och Arvoden
 
Här hittar du våra råd till kulturskapare om avtal och arvoden. Du kan även läsa om dem i vår Avtalsfolder - Att ta betalt.

Tips vid uppdrag till kulturskapare
I regel är kulturskaparen medlem i en intresseorganisation eller ett fackförbund och har möjlighet att få råd och stöd därifrån vid uppdrag, ibland även förhandlingshjälp.

Ta gärna kontakt med dessa när det gäller konstområdesspecifika frågor.

Goda råd vid alla typer av uppdrag till professionella
kulturskapare, oavsett konstområde:

Specificera uppdragets innehåll och omfattning

• Kom överens om antal timmar som beräknas för engagemanget på förhand

• Respektera upphovsrätten

• Upprätta skriftliga avtal

• Beakta att arvodet, förutom lön och lönekostnader, ska täcka kringkostnader för att driva en verksamhet, såsom materialkostnader, ateljé/kontorshyra, försäkringar och telefon/IT

• Ta hjälp av konstnärsorganisationernas och centrumbildningarnas rekommendationer och avtal

KLYS arvodesrekommendationer
KLYS har tagit fram arvodesrekommendationer för konstnärligt yrkesverksamma beträffande vissa typer av uppdrag, som gäller från 2013.

Behovet av vägledning när det gäller arvodering av
professionella kulturskapare ökar och efterfrågan är särskilt stor när det gäller kulturskapares deltagande i Skapande skola-projekt och i den så kallade Kultursamverkansmodellen.

Rekommendationerna gäller bland annat arvoden för framträdanden vid konferenser och andra arrangemang, för deltagande vid sammanträden och möten t ex inom ramen för Samverkansmodellen och för olika typer av uppdrag i skolor, t ex projekt inom ramen för Skapande skola.

Rekommendationerna gäller endast individuella uppdrag. De gäller inte för scenkonstproduktioner, konserter och andra mer konstområdesspecifika framträdanden. För dessa hänvisar vi till KLYS medlemsorganisationer och/eller centrumbildningarna.

Observera att angivna arvoden är minimirekommendationer.

En individuell förhandling bör alltid ske utifrån uppdragets karaktär och den konstnärligt yrkesverksammas kunskaper och erfarenheter.

De rekommenderade beloppen avser fakturerade uppdrag, dvs när arbetet utförs med F-skatt av en egenföretagare. Arvodet inkluderar då lagstadgade sociala avgifter. I de fall ersättning för uppdraget har sin utgångspunkt i en lön med A-skatt så rekommenderar KLYS att beloppet när det faktureras med F-skatt alltid räknas upp med minst 50 procent. Detta för att täcka in lagstadgade och avtalade sociala avgifter, semesterersättning och viss ersättning för administration. Den yrkesverksamma kulturskaparen ska ha rätt att välja mellan att utföra arbetet som egenföretagare med F-skatt eller som arbetstagare med A-skatt, då med tillämpning av relevanta kollektivavtal. Den yrkesverksamma kulturskaparen ska ha rätt att välja mellan att utföra arbetet som egenföretag-are med F-skatt eller som arbetstagare med A-skatt, då med tillämpning av relevanta kollektivavtal.

Individuella framträdanden
Framträdande vid större arrangemang:
Till större arrangemang räknas arrangemang med fast ekonomiskt underlag. Arrangemang ska alltid räknas som större i de fall arrangören för inträdet begär en inte obetydlig ersättning från åhörare när arrangören är ett kommersiellt företag och arrangemanget ingår i företagets verksamhet.
• Lägst 16 400 kr

Framträdande vid mindre arrangemang:
Arrangemang betraktas som mindre med avseende på ekonomiskt underlag etc. De arrangemang som inte räknas som större är att betrakta som mindre arrangemang.

• För framträdanden upp till 15 minuter:
lägst 2 800 kronor

• För framträdanden upp till 2 timmar:
lägst 6 000 kronor

Varar framträdande och frågestund eller dylikt i anslutning därtill längre än två timmar utgår ersättning för följande timmar med lägst 750 kronor per påbörjad timme.

Uppdrag i skola:
Klassbesök (max 35 elever) och prislistan
1 lektion upp till 60 minuter 3 000 kr
2 lektioner 4 000 kr
3 lektioner 5 000 kr
4 lektioner 6 000 kr
Ytterligare lektion samma dag 1 500 kr
En vecka, 4 lektioner per dag 27 500 kr

Uppdrag betecknade som klassbesök avser inte projekt eller andra aktiviteter som kräver mer omfattande förberedelser och planering.

Skapande skola
Skapande skola är en regeringssatsning för mer kultur i grundskolan. Från och med 2013 omfattar det också förskoleklasser. Satsningen uppgår från 2013 till 169 miljoner kronor per år. Sedan 2012 finns det inskrivet i Kulturrådets bidragsvillkor för Skapande skola att ”Arvode till fria kulturaktörer ska regleras i avtal. Avtalet ska följa den praxis som tillämpas i aktörens bransch.”

Vid större Skapande skola-projekt bör alltid särskild
förhandling om arvode ske. Ett arvode om lägst 750 kr per timme bör då tillämpas. Vid beräkning av antalet timmar ska kulturskaparen ha rätt att räkna med tid för möten och förberedelser. När det gäller den praxis som tillämpas i aktörens bransch hänvisar vi till berörda medlemsorganisationer
och/eller centrumbildningar.

Samråd inom samverkansmodellen samt andra sammanträden och möten
När yrkesverksamma kulturskapare efter inbjudan deltar som experter i arbetsgrupper, sammanträden och möten eller liknande rekommenderas ett arvode om lägst 750 kr per timme. Arvoderingen kan inkludera tid för viss förberedelse inför mötet, men inte ersättning för resa eller övernattning.

Upphovsrättslig användning
När uppdraget innefattar upphovsrättsligt skyddade
prestationer ska särskilt avtal träffas angående detta,
t ex för vidareanvändning av det skyddade materialet.

Ersättning för utlägg
Traktamente vid övernattning
Traktamente enligt Skatteverkets normer.
Som hel dag räknas om resan påbörjas före kl 12.00 avresedagen och avslutas efter kl 19.00 hemkomstdagen. Som halv dag räknas om resan påbörjas senare än kl. 12.00 eller avslutas tidigare än kl. 19.00. För att traktamentet ska vara skattefritt ska övernattning ha skett.

Logi och resekostnader
Den medverkande är berättigad till ersättning motsvarande de faktiska kostnaderna. Överenskommelse om kostnadstak
för logi samt val av färdmedel bör göras i förväg.
Den medverkande är berättigad till ersättning för kostnader vid resa med egen bil enligt Skatteverkets normer.

Mervärdesskatt
Momssatsen inom kultur är antingen 0, 6, 12 eller 25
procent beroende på vad uppdraget avser.

Läs gärna mer om moms i Skatteverkets broschyr
”Moms inom kulturområdet” (SKV 562),
www.skatteverket.se


Jag med några av
mina drygt 40 böcker.
Foto Bertil Knoester

 
Kramisar Kim
Författare, Skrivkurslärare och Föreläsare

Copyright Kim M. Kimselius

Läs även Författarbloggen Kim M Kimselius.

Kimselius skrivtips eller Författartips hittar du skrivtips, skrivtävlingar och skrivarkurser.

Kanske vill du gå en skrivarkurs till sommaren för mig, Kim M Kimselius?

Du kanske vill gå en skrivarkurs på distans för mig?

Vad roligt att du läser min blogg. Blev du inspirerad av det här inlägget? Lämna gärna en kommentar och berätta längre ned i det här inlägget. Klicka på Skicka en kommentar eller Inga kommentarer, för att skriva och berätta vad du tyckte. Eller mejla Kim M Kimselius. Välkommen tillbaka!

Här ser du mina handböcker i skrivandet:

10 misstag författare gör Boken finns som e-bok och som vanlig bok. Medförfattare Kristina Svensson och Lennart Guldbrandsson

"I lättsam förpackning och avskräckande syfte, redovisar de sina och andras felsteg i branschen. Det är ett roligt grepp och nog blir man nyfiken när "Deltar i en novelltävling" och "Skriver det du tror förlag vill ha" presenteras som misstag författare bör undvika. Bokens styrka är dess aktualitet, den självklara hemvisten i 2010-talets kultur- och medieklimat. Här finns inspiration och vägledning att hämta för den som vill börja skriva, bli klar med sitt bokprojekt, publicera sig på rimliga villkor och nå sin målgrupp."
BTJ-häftet nr 24, 2016. Lektör Maria Nyman


 
Att hitta glädje i skrivandet  Fråga efter den hos din bokhandlare, eller beställ den på nätet.

"Kimselius delar frikostigt, handfast och inspirerande med sig av sina erfarenheter, kunskaper och upplevelser av att skriva berättelser och att vara författare. Att hitta glädje i skrivandet är en bok som fungerar som både sporre och handbok och passar för såväl deltagare på skrivarkurser
som aspirerande författare i blandade åldrar eller allmänt intresserade." BTJ-häftet nr 20, 2015. Lektör Henric Ahlgren


Att skriva med glädje, finns att låna på biblioteket, både som vanlig bok och e-bok.

"Det är en ovanligt inspirerande bok. Så fort du släpper den går du direkt till datorn och börjar skriva själv. Därför att lusten blir SÅ stor efter att ha läst i denna bok att du helt enkelt inte vill göra något annat än att skriva!" Helena Milton 

Om du vill veta mer om mig och mina böcker kan du kika in på min hemsida www.kimselius.se.

Om du vill köpa Kim M. Kimselius böcker hittar du dem här


2 kommentarer:

 1. Du delar verkligen med dig helhjärtat! Att broschyrer om detta fanns hos KLYS hade jag ingen aning om.
  Kram
  Eva

  SvaraRadera
 2. Hej Eva

  Självklart delar jag. Visst är det toppen? Nu har du något att gå efter.
  Kram Kim

  SvaraRadera

Tack för att du lämnade en kommentar, välkommen tillbaka!