Välkommen till min Skrivarblogg

En blogg om Skrivtips, Boktips, Intressant fakta, Reseupplevelser och Livserfarenheter.
Här hittar du Skrivtävlingar och Skrivkurser. Här kan du se hur ett bokomslag blir till och hur man gör en bok.
Med andra ord hittar du här det mesta du behöver veta för att skriva en bok.
Debuterade som författare 1997 och har sedan dess utkommit med 60 böcker.
Arbetar som författare, skrivkurslärare, föreläsare och låtskrivare.
Håller distanskurser i skrivandet samt skrivkurser på Färgargården i Blekinge och Studieförbundet Vuxenskolan Karlskrona.

Kim M. Kimselius har Copyright på samtliga inlägg

söndag 14 augusti 2011

Sök litteraturstöd hos Kulturrådet

Det blir alltfler som ger ut böcker på egna förlag. Böcker som är angelägna, böcker som är viktiga, böcker som har läsare, men ändå inte vill ges ut av de stora förlagen.

Lite hjälp när man ger ut på eget förlag kan vara att söka litteraturstöd hos Kulturrådet. Här nedanför kan du läsa hur det går till:

Litteraturstöd

Syftet med stödet är att främja mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivningen av litteratur samt främja spridning och läsning av litteratur.

Efterhandsstöd
Litteraturstöd kan sökas av den som bedriver utgivningsverksamhet av professionell art och som är verksam i Sverige.

Efterhandsstöd innebär att man söker stöd när boken kommit ut.
 • Boken ska ha svenskt ISBN-nummer som ges av ISBN-centralen vid Kungliga biblioteket eller motsvarande för elektroniska publikationer.
 • Boken ska vara utgiven under de senaste sex månaderna.
 • Stöd kan endast sökas för första upplagan av en bok. Undantag gäller för klassisk litteratur där stöd kan sökas även för återutgivning.
Kulturrådet prioriterar inte titlar som trycks i en förstaupplaga av sådan omfattning att de kan förutsättas ge tillräckliga intäkter för utgivaren. För att kunna söka stöd får inte upplagan överskrida 5 000 exemplar för skön- och facklitteratur på originalspråk. För övriga kategorier är upplagegränsen 8 000 exemplar.
Läromedel är undantaget från litteraturstöd. Festskrifter, vänböcker, notutgivning, studiematerial eller vetenskapliga verk med specialistinriktning får i regel inte stöd; inte heller böcker av uppslagsbokskaraktär, hobbyböcker, årsböcker, böcker av enbart lokalt intresse, utställningskataloger, pysselböcker, handböcker, inomreligiös litteratur, kokböcker och reseguider.

För bedömningen gäller att boken ska vara av god kvalitet, såväl tekniskt som redaktionellt.
Läs mer om särskilda utgångspunkter för bedömning av de olika litteraturkategorierna

Stödbeloppet baseras på sidantal. Se vidare sidersättning  respektive sidersättning för serier. Observera att högsta möjliga ersättning gällande f-pris endast avser distributionsstödet (läs mer under rubriken Distribution till biblioteken).
Högsta möjliga belopp för litteraturstöd är 70 000 kr. För titlar som trycks i en första upplaga från 5 000 exemplar reduceras stödbeloppet till hälften. Beloppen gäller böcker av normal kvalitet.
För tekniskt enkla utgåvor och pocketböcker görs ett avdrag med 25 procent. För avhandlingar som har fått statligt tryckbidrag eller för böcker som fått annat statligt produktionsstöd reduceras stödbeloppet.
För böcker som på grund av format och färgillustrationer har exceptionellt höga produktionskostnader beräknas stödbeloppet även utifrån de faktiska produktionskostnaderna. Även för litteratur som ges ut i digital form beräknas stödbeloppet med utgångspunkt i produktionskostnader.

Ansökan görs online. Undantag är stöd till litteratur på annat originalspråk än svenska som söks på särskild blankett. Ansökningar kan göras löpande under året.
Förlaget ska skicka ett exemplar av den färdiga boken till Kulturrådet samtidigt som ansökan görs (särskilda regler gäller för böcker utgivna på annat originalspråk än svenska). När Kulturrådet granskat och godkänt ansökan får förlaget en sändlista till den arbetsgrupp som ska behandla ansökan. Boken ska då skickas ut till ledamöterna så snart som möjligt. Vid förhandsbesked för utgivning av en enskild titel (se Övergångsbestämmelser) ska ett så fullständigt manuskript som möjligt skickas till Kulturrådet.
När det gäller litteratur utgiven på annat originalspråk än svenska ska ansökan kompletteras med tre exemplar av boken samt en sammanfattning av boken. Om ansökan gäller litteratur för barn och unga ska ansökan kompletteras med åtta exemplar av boken samt en sammanfattning av boken. Om boken är skriven med ett annat alfabet än det latinska ska bokens titel även översättas till svenska i ansökan.
Handläggningstiden är ungefär två månader. Se vidare sammanträdesplan för litteraturstödets olika arbetsgrupper. Observera att sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid närmaste sammanträde med arbetsgruppen.

En bok som beviljats litteraturstöd får automatiskt också distributionsstöd, vilket innebär att de litteraturstödda titlarna distribueras till samtliga huvudbibliotek. Ett villkor för stöd är därför att den sökande kan leverera 291 exemplar av boken.
Förlaget ska leverera varje titel som fått litteraturstöd i 291 exemplar till ISY Distribution som hanterar distributionen till biblioteken på uppdrag av Kulturrådet. Som ersättning för de levererade böckerna får förlaget 50 procent av bokens f-pris multiplicerat med 291.


Lycka till!

Kramisar Kim

Kommentera gärna mitt inlägg/berätta vad du tycker om det du just har läst. Vill du veta mer om mig och mina böcker, titta in på min hemsida www.kimselius.se

2 kommentarer:

 1. Vilka värdefulla tips, stort tack! :-)

  SvaraRadera
 2. Hej Helena
  Kul om det kan vara till någon hjälp!
  Kram Kim

  SvaraRadera

Tack för att du lämnade en kommentar, välkommen tillbaka!